เทคโนโลยีอิงค์เจ็ตจะถูกนำมาใช้ทางการแพทย์

สิงคโปร์ : ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอิงค์เจ็ตที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ แต่ราคาถูกลงทุกวัน ทำให้เริ่มมีคนคิดจะทำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้งานอย่างอื่นๆ กันบ้างแล้ว ล่าสุดคือการนำเข็มขนาดจิ๋วที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตไปใช้งานในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย

ข้อดีของระบบเทคโนโลยีอิงค์เจ็ตคือมันเป็นระบบการฉีดของเหลวในปริมาณน้อยมากๆ ได้อย่างแม่นยำ เมื่อนำไปใช้ในการจ่ายยา ทำให้เราสามารถควบคุมการจ่ายยาในปริมาณน้อยมากๆ แต่ต่อเนื่องไปตลอดเวลาให้กับผู้ป่วยได้ โดยเทคโนโลยีที่กำลังจะถูกนำไปใช้นี้เป็นของบริษัท HP ที่ได้วิจัยขึ้นในศูนย์วิจัยที่สิงคโปร์

Crospon's prototype transdermal patch

ระบบการจ่ายยานี้เป็นแถบขนาดเพียง 25 ตารางมิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตรภายในประกอบด้วยเข็มขนาดจิ๋วประมาณ 100 ไมครอนจำนวนมาก พร้อมระบบประมวลผลเพื่อจ่ายยาตามเวลาที่กำหนดในระดับที่แพทย์ต้องการ

ที่มา : Blognone

 


 


 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007